Tự đăng ký

Хоть горшком назови, только в печку не ставь

1
Хоть горшком назови, только в печку не ставь [Khot' gorshkom nazovi, tol'ko v pechku ne stav']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này