You can change this website language: English

Tự đăng ký

Христос терпел, и нам велел

1
Христос терпел, и нам велел [Khristos terpel, i nam velel]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này