Tự đăng ký

Хуже нет - ждать , да догонять

1
Хуже нет - ждать , да догонять [Khuzhe net - zhdat', da dogonyat']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này