Tự đăng ký

Ешь пирог с грибами, да язык держи за зубами

1
Ешь пирог с грибами, да язык держи за зубами [Esh' pirog s gribami, da yazyk derzhi za zubami.]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này