Tự đăng ký

Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь

1
Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь [cheloveka uznaesh', kogda s nim pud soli s''esh']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này