You can change this website language: English

Tự đăng ký

Человек предполагает, а Бог располагает

1
Человек предполагает, а Бог располагает [chelovek predpolagaet, a bog raspolagaet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này