Tự đăng ký

Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала

1
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала [ch'ya by korova mychala, a tvoya by molchala]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này