You can change this website language: English

Tự đăng ký

Что написано пером - не вырубишь топором

1
Что написано пером - не вырубишь топором [chto napisano perom - ne vyrubish' toporom]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này