Tự đăng ký

Что ни город - то и норов

1
Что ни город - то и норов [chto ni gorod - to i norov]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này