You can change this website language: English

Tự đăng ký

Что русскому здорово, то немцу смерть

1
Что русскому здорово, то немцу смерть [chto russkomu zdorovo, to nemtsu smert'.]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này