You can change this website language: English

Tự đăng ký

Яйца курицу не учат

1
Яйца курицу не учат [yajtsa kuritsu ne uchat]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này