Tự đăng ký

Я не я, и лошадь не моя

1
Я не я, и лошадь не моя [ya ne ya i loshad` ne moya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này