Tự đăng ký

Язык без костей – что хочет, то лопочет

1
Язык без костей – что хочет, то лопочет [yazyk bez kostej chto khochet to lopochet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này