You can change this website language: English

Tự đăng ký

Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу

1
Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу [Zavtrak s"esh' sam, obed razdeli s drugom, uzhin otdaj vragu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này