You can change this website language: English

Tự đăng ký

Знать все - значит не знать ничего

1
Знать все - значит не знать ничего [Znat' vse - znachit ne znat' nichego]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này