Tự đăng ký

И волки сыты, и овцы целы

1
И волки сыты, и овцы целы [I volki syty, i ovtsy tsely]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này