You can change this website language: English

Tự đăng ký

Кому война, а кому мать родна

1
Кому война, а кому мать родна [Komu vojna, a komu mat' rodna]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này