You can change this website language: English

Tự đăng ký

Кто над чайником стоит, у того он не кипит

1
Кто над чайником стоит, у того он не кипит [Kto nad chajnikom stoit, u togo on ne kipit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này