Tự đăng ký

Казенного козла за хвост подержать - можно шубу сшить

1
Казенного козла за хвост подержать - можно шубу сшить [Kazennogo kozla za khvost poderzhat' - mozhno shubu sshit']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này