You can change this website language: English

Tự đăng ký

На Бога положишься - не обложишься

1
На Бога положишься - не обложишься [Na Boga polozhish'sya - ne oblozhish'sya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này