Tự đăng ký

На языке мед, а на сердце - лед

1
На языке мед, а на сердце - лед [Na yazyke med, a na serdtse - led.]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này