Tự đăng ký

На что и шапка, коли головы нет

1
На что и шапка, коли головы нет [Na chto i shapka, koli golovy net]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này