Tự đăng ký

Не говори гоп пока не перепрыгнешь

1
Не говори гоп пока не перепрыгнешь [Ne govori gop poka ne pereprygnesh']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này