You can change this website language: English

Tự đăng ký

Не имей сто рублей, а имей сто друзей

1
Не имей сто рублей, а имей сто друзей [ni imej sto rublèjj, a imej sto druzèj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này