You can change this website language: English

Tự đăng ký

Не в силе правда, в правде сила

1
Не в силе правда, в правде сила [Ne v sile pravda, v pravde sila]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này