Tự đăng ký

Не все то золото, что блестит

1
Не все то золото, что блестит [Ne vse to zoloto, chto blestit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này