Tự đăng ký

Не за то волка бьют что сер, а за то что овцу съел

1
Не за то волка бьют что сер, а за то что овцу съел [Ne za to volka b'yut chto ser, a za to chto ovtsu s"el]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này