You can change this website language: English

Tự đăng ký

Один сын - не сын, два сына - полсына, три сына - сын

1
Один сын - не сын, два сына - полсына, три сына - сын [Odin syn - ne syn, dva syna - polsyna, tri syna - syn]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này