You can change this website language: English

Tự đăng ký

Одна женщина — баба, две бабы — базар, три — ярмарка

1
Одна женщина — баба, две бабы — базар, три — ярмарка [Odna zhenshhina — baba, dve baby — bazar, tri — yarmarka]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này