You can change this website language: English

Tự đăng ký

Бережливость хороша, да скупость страшна

1
Бережливость хороша, да скупость страшна [Berezhlivost' khorosha, da skupost' strashna.]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này