Бог дал Бог взял

1
Бог дал Бог взял [Bog dal. Bog vzyal]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này