You can change this website language: English

Tự đăng ký

Больше слушай, меньше говори

1
Больше слушай, меньше говори [Bol'she slushaj, men'she govori]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này