Tự đăng ký

В огороде бузина, а в Киеве дядька

1
В огороде бузина, а в Киеве дядька [V ogorode buzina, a v Kieve dyad'ka]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này