Tự đăng ký

Вертит языком, что корова хвостом

1
Вертит языком, что корова хвостом [Vertit yazykom, chto korova khvostom]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này