1
Давать волю [davat` volyu]
1
Давать выход [davat` vykhod]
1
Давать жару [davat` zharu]
1
Давать на лапу [davat` na lapu]
1
Давать от ворот поворот [davat` ot vorot povorot]
1
Давать пищу сплетням [davat` pishhu spletnyam]
1
Давать себе волю [davat` sebe volyu]
1
Давать тягу [davat` tyagu]
1
Далеко не так [daleko ne tak]
1
Далеко пойти [daleko pojti]
1 2 3 ... 5 6
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này