You can change this website language: English

Tự đăng ký

В чужом глазу соринку заметно, а в своем бревна не видать

1
В чужом глазу соринку заметно, а в своем бревна не видать [V chuzhom glazu sorinku zametno, a v svoem brevna ne vidat']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này