Подливать масла в огонь

1
Подливать масла в огонь [podlivat` masla v ogon`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này