Приподнимать завесу

1
Приподнимать завесу [pripodnimat` zavesu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này