Рваться в бой

1
Рваться в бой [rvat`sya v boj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này