Сидеть как на иголках

1
Сидеть как на иголках [sidet` kak na igolkakh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này