Смотреть сквозь розовые очки

1
Смотреть сквозь розовые очки [smotret` skvoz` rozovye ochki]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này