Ставить точки над "i"

1
Ставить точки над "i" [stavit` tochki nad quot;iquot;]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này