Бояться собственной тени

1
Бояться собственной тени [boyat`sya sobstvennoj teni]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này