Выпадать на долю

1
Выпадать на долю [vypadat` na dolyu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này