Доводить до белого каления

1
Доводить до белого каления [dovodit` do belogo kaleniya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này