Иди к черту!

1
Иди к черту! [idi k chertu!]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này