Камня на камне не оставить

1
Камня на камне не оставить [kamnya na kamne ne ostavit`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này