Не иметь ни малейшего представления

1
Не иметь ни малейшего представления [ne imet` ni malejshego predstavleniya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này