Обжечь себе пальцы

1
Обжечь себе пальцы [obzhech` sebe pal`tsy]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này