Одному Богу известно

1
Одному Богу известно [odnomu bogu izvestno]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này